Odhaniya Sambhala | Hot Bhojpuri Movie Full Song | Vijaypath – Ago Jung

734
Download Video Download Android App
Published on 02/09/2016 by Bhojpuri

Song : Odhaniya Sambhala
Singer : Manoj Mishra, Indu Sonali
Movie : VIJAYPATH – Ago Jung
Cast : Vijay Verma, Introducing Aaditya Mohan, Archna Singh, Anand Mohan, Kiran Yadav, Tej Yadav, Sona Shah, Baleshwar Singh, Sanjay Pandey, Manoj Tiger, Amrish Singh, Seema Singh, Priya Sharma, Sargam Bhatia, Tripurari Yadav, Dharmendra Singh, Jaswant Jaiswar, Vinod Mishra etc.
Presenter : SS Film Factory
Producer : Shajahan Shaikh
Director : Sanjeev Boharpi
Lyrics : Shyam Dehati
Music : Shyam Dehati
Music on : SRK MUSIC

Vijay Verma, Introducing Aaditya Mohan, Archna Singh, Anand Mohan, Kiran Yadav, Tej Yadav, Sona Shah, Baleshwar Singh, Sanjay Pandey, Manoj Tiger, Amrish Singh, Seema Singh, Priya Sharma, Sargam Bhatia, Tripurari Yadav, Dharmendra Singh, Jaswant Jaiswar, Vinod Mishra etc.
Category Tag Artist Vijay Verma, Introducing Aaditya Mohan, Archna Singh, Anand Mohan, Kiran Yadav, Tej Yadav, Sona Shah, Baleshwar Singh, Sanjay Pandey, Manoj Tiger, Amrish Singh, Seema Singh, Priya Sharma, Sargam Bhatia, Tripurari Yadav, Dharmendra Singh, Jaswant Jaiswar, Vinod Mishra etc. Album VIJAYPATH - Ago Jung