Tannu Shri || Album : Mai DJ Baja ke Nachab Singer ; Sanjay Faizabadi Writer : Pradip Prajapti